Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
BURSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE İLANI
 

MÜBADELE İLANI

BURSA VALİLİĞİ

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 
Ekonomik ömrünü doldurmuş (86) adet muhtelif marka ve model HEK. taşıt, (39.320) kg. masa, sandalye, daktilo, dolap, bilgisayar, monitör, elektronik daktilo, fotokopi makinesi, telefon, siren, tepe lambası, oto yedek parçası vb. malzeme, (12.460) kg. ahşap atıkları vb. muhtelif hurda malzeme ile (17.540) kg. alüminyum hurda araç plakası ve (60) adet ihtiyaç fazlası 15”-17” LCD Monitör/Ekran; 4645 Sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkartılan yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca İdarece hazırlanan Teknik Şartnamede ayrıntıları belirtilen (1) Adet 2017 Model Ford Transit 16+1 Deluxe Beyaz Renk Minibüs (Standart Donanım), (4) Adet 2017 Model Dacia Duster Ambiance 4x2 1.5 Dci 90 Bg Beyaz Renk Araç, (13) Adet 2017 Model Fiat Yeni Doblo Combi 1.6 105 Hp Multijet Safaline Beyaz Renk Araç, (122) kutu Elf Evol.Fulltech Fe 5w30 Dizel Partükül Filtreli 5 Litrelik Motor Yağı, (7112) paket Ve-Ge Copier Bond Marka 80 Gsm A4 Beyaz Fotokopi Kağıdı, (140) adet Yazici/Fotokopi Makinesi Toneri (Orginal Supplies –Olivetti Toner Cartridge D-Copia 3003mf/3004mf), (5) adet Yazici/Fotokopi Makinesi Toneri (Orginal Kyocera Toner Tk3010i-7105), (10) adet Yazici/Fotokopi Makinesi Toneri (Orginal Supplies – Docujet Toner 4201/4236) ile mübadele edilecektir.
1-İdarenin                                      :
a) Adı ve Adresi
: Bursa Emniyet Müdürlüğü,  İkmal Şube Müdürlüğü Küçüksanayi Ek Hizmet Binası Üçevler Mah.Küçüksanayi Sit.16. Sok.17.Blok No:21 Nilüfer/BURSA                                                                             
b) Telefon ve faks numarası
: 0 224 270 55 94/95 – Fax : 0 224 270 55 99
c) Elektronik posta adresi
: ikmal@bursa.pol.tr
2-Mübadele Konusu Taşıtların:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Ekonomik ömrünü doldurmuş (86) adet muhtelif marka ve modelde HEK. durumundaki taşıt, (39.320) kg. hurda malzeme, (12.460) kg. ahşap atıkları vb. muhtelif hurda malzeme, (17.540) kg. hurda alüminyum araç plakası ve 60 adet ihtiyaç fazlası 15”-17” LCD Monitör/Ekran
b) Durum ve Özellikleri
:Mübadelede verilecek taşıt, mal ve malzeme;
-1.grup  (8) adet taşıttan; (3)’ü binek, (1)’i motosiklet, (4)’ü panelvandır.
-2.grup (10) adet taşıttan; (4)’ü binek, (1)’i motosiklet, (5)’i panelvandır.
-3.grup  (10) adet taşıttan;  (5)’i binek, (1)’i motosiklet, (4)’ü panelvandır. 
-4.grup (8) adet taşıttan; (5)’i binek, (3)’ü panelvandır.
-5.grup  (9) adet taşıttan; (5)’i binek, (1)’i motosiklet, (3)’ü panelvandır.
-6.grup (9) adet taşıttan; (5)’i binek, (1)’i motosiklet, (3)’ü panelvandır.
-7.grup (9) adet taşıttan; (4)’ü binek, (1)’i motosiklet, (4)’ü panelvandır.
-8.grup (9) adet taşıttan; (4)’ü binek, (1)’i motosiklet, (4)’ü panelvandır.
-9.grup (9) adet taşıttan; (5)’i binek, (1)’i motosiklet, (3)’ü panelvandır.
-10.grup (5) adet taşıttan; (3)’ü binek, (1)’i motosiklet, (1)’i panelvandır.
-11.grup (39.320) kg. hurda malzeme, (12.460) kg. ahşap atıkları vb. muhtelif hurda malzeme ve (17.540) kg. hurda alüminyum araç plakasıdır.
-12.grup (60) adet ihtiyaç fazlası 15”-17” LCD Monitör/Ekrandan oluşmaktadır.
  
 -Araçlar Marka olarak (24)’ü Tofaş/Fiat grubu, (32)’si Renault grubu, (14)’ü Ford grubu, (4)’ü BMW, (2)’si SYM, (1)’i Piaggio, (3)’ü Huyundai, (2)’si Honda, (4)’ü Toyota markadır.
 -Bunun yanında taşıtların (4)’ü 1999 ile 2001 arası, (7)’si 2002 ile 2004 arası, (25)’i 2005 ile 2006 arası, (20)’si 2007, (30)’u 2008 ile 2011 arasında modeldir.
 -Bu taşıtların (86) adedi de HEK. durumunda olup, araçların bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdadır.
3-Alınacak Taşıtların ve Diğer Mal ve Malzemelerin Özellikleri
Alınacak Taşıtların Marka ve Modelleri ile Mal ve Malzemenin özellikleri aşağıdadır.                                              
a)      1. Grup için (1)  adet 2017 Model Ford Transit 16+1 Deluxe Beyaz Renk Minibüs (Standart Donanim) Araç, ayrıca 1. grup için (24) kutu Elf Evol.Fulltech Fe 5w30 Dizel Partükül Filtreli 5 Litrelik Motor Yağı
b)      2. ve 3. Gruplar için (2)’şer  adet olmak üzere toplamda (4)  adet 2017 Model Dacia Duster Ambiance 4x2 1.5 Dci 90 Bg Beyaz Renk Araç, ayrıca 2. grup için (17) kutu Elf Evol.Fulltech Fe 5w30 Dizel Partükül Filtreli 5 Litrelik Motor Yağı, 3. grup için (14) kutu Elf Evol.Fulltech Fe 5w30 Dizel Partükül Filtreli 5 Litrelik Motor Yağı  
c)      4., 5., 6., 7., 8., ve 9. Gruplar için (2)’şer  adet , 10. Grup için (1) adet olmak üzere toplamda (13) adet 2017 Model Fiat Yeni Doblo Combi 1.6 105 Hp Multijet Safaline Beyaz Renk Araç, ayrıca 6. grup için (38) kutu Elf Evol.Fulltech Fe 5w30 Dizel Partükül Filtreli 5 Litrelik Motor Yağı, 7. grup için (1) kutu Elf Evol.Fulltech Fe 5w30 Dizel Partükül Filtreli 5 Litrelik Motor Yağı, 8. grup için (16) kutu Elf Evol.Fulltech Fe 5w30 Dizel Partükül Filtreli 5 Litrelik Motor Yağı, 9. grup için (5) kutu Elf Evol.Fulltech Fe 5w30 Dizel Partükül Filtreli 5 Litrelik Motor Yağı, 10. grup için (7) kutu Elf Evol.Fulltech Fe 5w30 Dizel Partükül Filtreli 5 Litrelik Motor Yağı  
d)     11.grup için (7.000) paket Ve-Ge Copier Bond Marka 80 Gsm A4 Beyaz Fotokopi Kağıdı, (140) adet Yazici/Fotokopi Makinesi Toneri (Orginal Supplies –Olivetti Toner Cartridge D-Copia 3003mf/3004mf), (5) adet Yazici/Fotokopi Makinesi Toneri (Orginal Kyocera Toner Tk3010i-7105) ve (10) adet Yazici/Fotokopi Makinesi Toneri (Orginal Supplies – Docujet Toner 4201/4236)
e)      12.grup için (112) paket Ve-Ge Copier Bond Marka 80 Gsm A4 Beyaz Fotokopi Kağıdı,
 
4-Değer Tespit Komisyonunca 
Belirlenen Tahmini Bedel
1. Grup; 110.900,00 TL.
2. Grup; 132.550,00 TL.
3. Grup; 132.250,00 TL.
4. Grup; 112.250,00 TL.
5. Grup; 112.400,00 TL.
6. Grup; 116.000,00 TL.
7. Grup; 112.650,00 TL.
8. Grup; 114.000,00 TL.
9. Grup; 113.000,00 TL.
10. Grup; 56.900,00 TL.
11. Grup; 97.925,00 TL.
12. Grup; 1.020,00 TL.
 
Grup toplamları: 1.211.845,00 TL.
5-İstekliler, Verilecek Mala ait tahmini bedelin en az %6’sı oranında geçici teminat vereceklerdir.
6-Mübadele işlemi; kapalı zarfla teklifler alındıktan sonra Mübadele Komisyonu önünde pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak teklif etmeleri üzerine gerçekleşir.
7-Mübadelenin
 
   a) Yapılacağı yer
: Bursa Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 
 Küçüksanayi Ek Hizmet Binası    
 NİLÜFER / BURSA
    b) Tarihi ve saati
: 31/05/2017 günü-Saat : 14.00
  8- a) Mübadele dokümanı Bursa Emniyet Müdürlüğü Küçüksanayi Ek Hizmet Binası İkmal Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliğinde Nilüfer/BURSA adresinde görülebilir.
     b) Mübadelesi yapılacak olan taşıt ile mal ve malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 08:30 ile 16:30 saatleri arasında Bursa Emniyet Müdürlüğü Mobese Ek Hizmet Binası yanında bulunan otoparkta ve Osmangazi İlçesi Altınova Mah.Okul Cad.Kırım Sok.No:15’de bulunan Oktaylar Metal Ltd.Şti. sundurmasında görevli nezaretinde görülebilecektir.
- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler
 Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
 a)  Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubunu,
 b) Verilecek mala ait tahmini bedelin %6’sından az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
c) Tüzel kişiler için; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
  1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
  2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi
e) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belgesini,
f) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi ve imza beyannamesini,
g) Kimlik bilgilerini belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.
9- Mübadele şartnamesi mevcut olup, Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak 30,00.-TL. tutarında makbuz karşılığı yukarıda belirtilen adresten temin edilebilecektir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
10- Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.
11- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
12- Teklifler kapalı zarf içinde 31.05.2017 çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Bursa Emniyet Müdürlüğü Küçüksanayi Ek Hizmet Binası İkmal Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği NİLÜFER / BURSA adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
13- Bu iş için kısmi (gruplar için) teklif verilecektir.
14- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü olacaktır.
15- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
MÜBADELE NO MARKASI CİNSİ MODELİ MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
1 RENAULT EUROPA 1.6 RNE BİNEK 1999 1 HEK. 14.750,00 1
13 FİAT DOBLO CARGO COMBİ 1.9 JTD ACTİVE KAMYONET 2005 1 HEK. 14.500,00
15 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTIVE KAMYONET 2010 1 HEK. 15.500,00
24 SYM GTS 250 SCOOTER MOTOSİKLET 2006 1 HEK. 2.500,00
43 FORD CONNECT K 210S TDCI KAMYONET 2009 1 HEK. 15.200,00
48 RENAULT SYMBOL AUTHENTİQUE 1.4 75 BG BİNEK 2009 1 HEK. 15.700,00
70 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTİVE KAMYONET 2010 1 HEK. 17.500,00
84 RENAULT SYMBOL AUTHENTIQUE 1.4 75 BG BİNEK 2009 1 HEK. 15.250,00
            110.900,00  
MÜBADELE NO MARKASI CİNSİ MODELİ MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
5 RENAULT MEGANE 2 AUTHENTİQUE 1.5 DCİ BİNEK 2009 1 HEK. 15.250,00 2
6 FİAT ALBEA SOLE 1.4 FIRE ACTIVE BİNEK 2008 1 HEK. 11.750,00
14 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTIVE KAMYONET 2007 1 HEK. 14.750,00
17 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTIVE KAMYONET 2007 1 HEK. 13.750,00
21 RENAULT SYMBOL AUTHENTIQUE  1.4 BİNEK 2007 1 HEK. 12.250,00
22 SYM GTS 250 SCOOTER MOTOSİKLET 2006 1 HEK. 2.500,00
28 FORD CONNECT K210S 1.8 TDCİ KAMYONET 2007 1 HEK. 16.750,00
54 FORD CONNECT K210S KAMYONET 2006 1 HEK. 12.800,00
55 RENAULT MEGANE 1.6 16V AUTHENTİGUE BİNEK 2009 1 HEK. 16.500,00
78 FİAT DOBLO COMBİ 1.3 M.JET ACTİVE KAMYONET 2009 1 HEK. 16.250,00
            132.550,00  
MÜBADELE NO MARKASI CİNSİ MODELİ MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
9 FİAT SİENA 1.6 STD BİNEK 2002 1 HEK. 13.250,00 3
10 TOYOTA COROLLA TERRA 1.6 BİNEK 2004 1 HEK. 14.250,00
11 RENAULT MEGANE  1.6 16V AUTHENTIGUE BİNEK 2009 1 HEK. 14.250,00
19 FİAT DOBLO CARGO COMBİ 1.9 JTD ACTİVE KAMYONET 2005 1 HEK. 11.250,00
23 BMW R1150RT MOTOSİKLET 2004 1 HEK. 5.000,00
32 FORD CONNECT K 210S TDDI KAMYONET 2005 1 HEK. 15.750,00
34 R-SYMBOL AUTHENTIQUE 1.4 BİNEK 2007 1 HEK. 11.250,00
60 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTİVE KAMYONET 2010 1 HEK. 15.500,00
61 RENAULT MEGANE  1.6 16V AUTHENTİGUE BİNEK 2009 1 HEK. 14.250,00
71 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTİVE KAMYONET 2010 1 HEK. 17.500,00
            132.250,00  
MÜBADELE NO MARKASI CİNSİ MODELİ MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
12 RENAULT MEGANE 1.6 16V EXPRESSİON BİNEK 2009 1 HEK. 12.000,00 4
20 FİAT SİENA 1.6 STD BİNEK 2002 1 HEK. 13.500,00
33 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTIVE MAXİ KAMYONET 2007 1 HEK. 13.750,00
35 FORD CONNECT K 210S TDCI KAMYONET 2005 1 HEK. 16.500,00
36 TOYOTA COROLLA TERRA 1.6 BİNEK 2005 1 HEK. 14.800,00
40 RENAULT SYMBOL AUTHENTIQUE 1.4 BİNEK 2007 1 HEK. 13.000,00
65 FİAT LİNEA 1.6 M.JET ACTİVE PLUS BİNEK 2011 1 HEK. 15.500,00
76 FORD CONNECT K 210S 1.8 TDDİ KAMYONET 2006 1 HEK. 13.200,00
            112.250,00  
MÜBADELE NO MARKASI CİNSİ MODELİ MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
25 BMW F650GS MOTOSİKLET 2005 1 HEK. 4.000,00 5
30 FİAT SİENA 1.6 STD BİNEK 2001 1 HEK. 14.750,00
39 RENAULT MEGANE 1.6 16V AUTHENTIQUE BİNEK 2007 1 HEK. 12.500,00
41 FİAT DOBLO CARGO COMBİ 1.9 JTD ACTİVE KAMYONET 2005 1 HEK. 12.750,00
45 FİAT DOBLO COMBİ 1.3 M.JET DYNAMIC KAMYONET 2011 1 HEK. 13.750,00
50 HYUNDAİ ACCENT ERA 1.6 CVVT SELECT BİNEK 2009 1 HEK. 12.900,00
58 RENAULT SYMBOL AUTHENTİQUE 1.4 75 BG BİNEK 2009 1 HEK. 12.750,00
67 FİAT DOBLO 1.2 SX BİNEK 2002 1 HEK. 12.750,00
79 FORD CONNECT K210 S KAMYONET 2005 1 HEK. 16.250,00
            112.400,00  
MÜBADELE NO MARKASI CİNSİ MODELİ MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
27 PİAGGİO X8 PREMİUM 250CC MOTOSİKLET 2007 1 HEK. 3.000,00 6
31 RENAULT SYMBOL AUTHENTIQUE 1.4 BİNEK 2007 1 HEK. 15.000,00
44 RENAULT MEGANE 2 SEDAN SPORTWAY 1.6 16V BİNEK 2005 1 HEK. 12.000,00
46 FİAT DOBLO CARGO COMBİ 1.3 JTD ACTİVE KAMYONET 2005 1 HEK. 13.000,00
52 FORD TRANSİT 300 S KAMYONET 2007 1 HEK. 16.200,00
59 TOYOTA COROLLA TERRA 1.6 BİNEK 2005 1 HEK. 13.750,00
66 RENAULT CLİO SYMBOL AUTHENTİQUE 1.4 BİNEK 2005 1 HEK. 10.500,00
74 RENAULT MEGANE 2 2.0 16V BİNEK 2004 1 HEK. 17.800,00
80 FORD CONNECT K210 S KAMYONET 2006 1 HEK. 14.750,00
            116.000,00  
MÜBADELE NO MARKASI CİNSİ MODELİ MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
2 FORD TRANSİT 300 S KAMYONET 2007 1 HEK. 11.300,00 7
3 FİAT DOBLO CARGO COMBİ 1.9 JTD ACTİVE KAMYONET 2005 1 HEK. 12.750,00
29 BMW R1100RT  MOTOSİKLET 2000 1 HEK. 5.000,00
37 RENAULT MEGANE 1.6 16V AUTHENTIQUE BİNEK 2009 1 HEK. 16.000,00
47 FİAT DOBLO CARGO COMBİ 1.3 JTD ACTİVE KAMYONET 2005 1 HEK. 10.500,00
53 FORD TRANSİT 300 S KAMYONET 2007 1 HEK. 16.600,00
62 RENAULT MEGANE  1.6 16V AUTHENTİGUE BİNEK 2009 1 HEK. 13.750,00
68 RENAULT CLİO SYMBOL AUTHENTİQUE BİNEK 2006 1 HEK. 10.500,00
75 RENAULT SYMBOL AUTHENTIQUE 1.4  BİNEK 2009 1 HEK. 16.250,00
            112.650,00  
MÜBADELE NO MARKASI CİNSİ MODELİ MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
4 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTIVE KAMYONET 2007 1 HEK. 13.500,00 8
38 RENAULT MEGANE 1.6 16V AUTHENTIQUE BİNEK 2007 1 HEK. 14.750,00
49 HONDA MC35 CBF 250 MOTOSİKLET 2006 1 HEK. 3.000,00
56 FORD CONNECT 1.8 TDCİ KAMYONET 2005 1 HEK. 11.000,00
57 FORD CONNECT K210S 1.8 TDCİ KAMYONET 2010 1 HEK. 16.000,00
63 RENAULT MEGANE  1.6 16V AUTHENTİGUE BİNEK 2009 1 HEK. 13.750,00
73 RENAULT SYMBOL AUTHENTIQUE 1.4  BİNEK 2009 1 HEK. 11.250,00
82 HYUNDAİ STAREX Y.CAMLI KAMYONET S CRDİ KAMYONET 2007 1 HEK. 16.250,00
83 TOYOTA COROLLA 1.6 TERRA  BİNEK 2001 1 HEK. 14.500,00
            114.000,00  
MÜBADELE NO MARKASI CİNSİ MODELİ MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
7 RENAULT SYMBOL AUTHENTIQUE  1.4 BİNEK 2007 1 HEK. 8.750,00 9
8 RENAULT SYMBOL AUTHENTIQUE  1.4 BİNEK 2007 1 HEK. 13.000,00
16 FORD CONNECT K210S 90HP KAMYONET 2008 1 HEK. 14.250,00
42 R-SYMBOL AUTHENTIQUE 1.4 BİNEK 2007 1 HEK. 15.800,00
64 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTİVE KAMYONET 2010 1 HEK. 16.250,00
69 BMW F 650 GS MOTOSİKLET 2005 1 HEK. 4.500,00
77 RENAULT CLİO SYMBOL ALİZE 1.5 DCİ BİNEK 2006 1 HEK. 13.200,00
85 HYUNDAİ ACCENT ERA 1.6 CVVT BİNEK 2008 1 HEK. 16.750,00
86 RENAULT KANGOO MULTIX EXTREME 1.5 85 BG KAMYONET 2011 1 HEK. 10.500,00
            113.000,00  
MÜBADELE NO MARKASI CİNSİ MODELİ MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
18 FİAT DOBLO COMBİ 1.9 M.JET ACTIVE KAMYONET 2010 1 HEK. 15.000,00 10
26 HONDA MC35-CBF2506 MOTOSİKLET 2006 1 HEK. 3.000,00
51 RENAULT MEGANE 1.6 16V EXPRESSİON BİNEK 2009 1 HEK. 13.500,00
72 RENAULT SYMBOL AUTHENTIQUE 1.4  BİNEK 2007 1 HEK. 10.900,00
81 RENAULT CLİO SYMBOL 1.5 BİNEK 2004 1 HEK. 14.500,00
            56.900,00  
MÜBADELE NO MARKASI CİNSİ   MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
87 Bursa Emniyet Müdürlüğüne ait olan  Ek-1’de belirtilen (272) kalem masa, sandalye, daktilo, dolap, bilgisayar, monitör, elektronik daktilo, fotokopi makinesi, telefon, telsiz, siren, tepe lambası, oto yedek parça, inşaat atıkları, atık plastik vb. muhtelif malzeme 39.320 HURDA 23.011,00 11
88 Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Birimlerince Plaka değişikliği yapılan araçlardan, ilgili yönetmelik gereği geri alınan ve kesilerek kullanılamaz duruma getirilen (17.540) kg. alüminyum kesilmiş plaka  17.540 HURDA 73.668,00
89 Bursa Emniyet Müdürlüğüne ait olan taşınır malların ahşap aksamları,  ahşap bina tadilat atıkları, vb. (12.460) Kg. (ahşap sunta, suntelam, mdf, kontrplak vb.)  muhtelif hurda malzeme 12.460 HURDA 1.246,00
            97.925,00  
           
MÜBADELE NO MARKASI CİNSİ   MİKTARI (Ad./kg/ Kalem)  DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GRUP
90 Bursa Emniyet Müdürlüğüne ait olan  Ek-2’de  belirtilen (28) kalem (60) adet 15"-17" Monitör/Ekran 60 İHTİYAÇ FAZLASI 1.020,00 12
            1.020,00  
 
 
 
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Radyosu
  • UPEM
  • PEKAY