Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Özel Güvenlik Görevlilerinin Görev Dışında Çalıştırılması
16.03.2012  
TC
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü
 
 
 
Sayı : B.05.1.EGM.0.52.45258/(63191)-170999 04.10.2010
Konu: Özel Güvenlik Görevlilerinin Görev Dışında Çalıştırılması.
 
 
 
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun “ Görev dışında çalıştırma yasağı” başlıklı 16 ncı maddesi “ Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz.” Hükmü gereğince özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik haricinde başka bir işlerde çalıştırılamamakta, çalıştırıldığının tespiti halinde ise Kanunun 20. maddesi ( e) bendi “ Özel güvenlik görevlisinin koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için bin Türk Lirası….. idari para cezası verilir.” Hükmünce yaptırım uygulanmaktadır. Ancak, zaman zaman özel güvenlik uygulaması bulunan kurum ve kuruluşlarda koruma ve güvenlik hizmetleriyle bağlantılı olarak yürütülen bazı hizmetlerde çalıştırılan özel güvenlik görevlileri için kişi, kurum ve kuruluşlara Kanunun 20/e bendi uyarınca cezai işlem uygulandığı görülmektedir. Bundan dolayı uygulamada yeknesaklığı sağlanması ve mağduriyetlerinin önüne geçilmesi bakımından aşağıda belirtilen hususlara riayet edilecektir.
1- 5188 sayılı Kanun gereğince yapılmakta olan para ve değerli eşya nakil işlemlerinde, değerli eşya veya paranın teslim alınmasından teslim edilmesine kadar bir bütün olarak güvenliğinin sağlanması gerektiğinden, naklin güvenliğini sağlayan özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra nakil aracının sürücüsü ile para ve değerli eşyayı taşıyacak kişilerin de koruma ve güvenlik hizmetinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.
2- Özel Güvenlik uygulaması bulunan kurum ve kuruluşlarda özel güvenlik ile ilgili işlemlerin yürütüldüğü bürolarda özel güvenlikle alakalı (nöbet hizmeti, koruma ve güvenlik planı hazırlanması vb.) hizmetler buralarda görevli özel güvenlik görevlileri tarafından yerine getirilebilecektir.
3- Özellikle sanayi bölgeleri olmak üzere mal giriş çıkışı olan yerlerde giriş-çıkış kayıtlarının tutulması, kantarlarda ölçüm yapılması gibi görevlerin mal kaybının önlenmesi ve dolayısı ile işletmelerin varlık nedeni olan mallarının güvenliğinin sağlanması açısından önem arz etmektedir. Zira özel güvenlik hizmeti sadece kişilerin korunması değil, bina, tesis ve taşınır/taşınmaz malların korunması için de uygulanabilmektedir. Bu nedenle özel güvenlik izni bulunan yerlerde söz konusu işlemlerin özel güvenlik görevlilerince de yürütülmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.
4- Alarm merkezlerinde görev alan operatörler ile özel güvenlik izni olup kamera sistemi kurduran yerlerde görüntü takibi yapan personelin yapmış olduğu işin hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda, bu görevler özel güvenlik görevlilerince yapılacaktır. Halen bu hizmetleri yürüten personelin özel güvenlik görevlisi olmaması halinde bir yıl içerisinde personelin özel güvenlik görevlisi olması sağlanacak veya bu hizmetler için mevcut özel güvenlik görevlileri istihdam edilecektir.
Bu bağlamda özel güvenlik görevlilerinin yapmış olduğu yukarıda belirtilen bu hizmetlerin koruma ve güvenlik hizmetinin bir parçası olması sebebiyle, bu statüde çalışan özel güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenlik hizmeti dışında çalışıyor olarak değerlendirilmemesi, konunun ilinizde faaliyet gösteren özel güvenlik şirketleri ile özel güvenlik izni bululan kişi, kurum ve kuruluşlara tebliğ edilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
                                                                                                                           Mustafa B.DEMİRER
                                                                                                                                       Vali
                                                                                                                                    Bakan a.
                                                                                                                            Müşteşar Yardımcısı
 
 
DAĞITIM :
Gereği : Bilgi :
81 İl Valiliğine Jandarma Genel Komutanlığına
 
 
  • İçişleri Bakanlığı
  • CİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan