KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA
SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)

1

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

 

1-Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
2-Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi
3-Sağlık Raporu
4- Parmak İzi belgesi
5- 15.50 TL.Harç Yatırdığına Dair Dekont
6- 5 Adet Fotoğraf

3 Gün

2

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silah bildirim Belgesi

1- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
2-Fatura
3- Adli Sicil Belgesi

10 Dakika

3

Havai Fişek İzni

 

1-Dilekçe
2-Ateşleyici Yeterlilik Belgesi ve fotokopisi
3-Taahhütname
4-Nakilci Vekaletnamesi
5- Nakil Görevlilerinin vereceği Taahhütname
6-Tehlikeli Maddeler Zorunlu ve sorumluluk Sigorta Poliçesi aslı ve Fotokopisi
7-İlgili Belediyeden Çevreye yayılan gürültü düzeyinin kontrol altına alınması amacıyla uygun alanların ve uygun süre içerisinde yapılacağına dair yazı
8-İl Sağlık Müdürlüğü veya Özel Ambulansın belirtilen tarih ve yerde hazır olacağına dair yazı

 

1 gün

4

Silah Bulundurma

(Mesken)

1-Nüfus Cüzdanı
2-Dilekçe
3-Sabıka Kaydı (Emniyetten Veriliyor)
4-Silah Devir Almış ise Silah Tesbiti
5-4 Adet Fotoğraf
6-Devlet Hastahanesinden Sağlık Raporu
7-Parmak İzi

1 gün

5

Silah Bulundurma

(iş Yerinde)

1-Nüfus Cüzdanı
2-Dilekçe
3-Sabıka Kaydı (Emniyetten Veriliyor)
4-Silah Devir Almış ise Silah Tesbiti
5-4 Adet Fotoğraf
6-Devlet Hastahanesinden Sağlık Raporu
7-İş Yeri Ruhsatı Vergi Mükellef Yazısı

1 gün

6

 

Yeni Pasaport Başvurusu

 

1-Form Dilekçe
2-Harç Makbuzu
3-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
4-Parmak İzi ve Fotoğraf Kayıt Formu
5-4 Adet Fotoğraf
6-18 yaşından küçükler için muvafakatname
7-Yurt dışında işçi olanlardan Türkiye İş Kurumundan alacakları yazı
8-Harçsız pasaport alabilmek için harçsız pasaport alabilir belgesi (öğrenci için)
9-Anne baba boşanmış ise kesinleşmiş mahkeme kararı
10-Gazetecilerden sarı basın kartı veya 212 sayılı kanuna göre düzenlenmiş iş sözleşmesi
11-Kasaplardan kasaplık belgesi
12-İhracatçı ve İthalatçı yazdırmak isteyen vatandaşlarımızdan ihracatçı birliklerine üye olduklarına dair belge, ithalatçı yazılabilmesi için ithalat belgesi
13-Ad, soyadı ve yaş tashihlerinde kesinleşmiş mahkeme kararı veya açıklamalı nüfus kayıt örneği
14-Meslek hanesi Şoför olanlardan sürücü belgesi
15-18 yaşından küçük olanların anne ve babası vefat etmişse ölüm belgesi,
16-Devlet Memurlarından memur kimliği fotokopisi
17-Pasaport Cüzdan Bedeli

1 gün

  Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda;

       ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İLK MÜRACAT YERİ

İKİNCİ MÜRACAT YERİ

Adı ve Soyadı
Görev Unvanı
Adresi
Telefon Numarası
Faks Numarası
Email Adresi 

Orhan KOÇ
İlçe Emniyet Müdürü
Osmangazi Kaymakamlığı
Yahşibey Mah.
Altıparmak Cad.
No:63 K:1
16010 Osmangazi BURSA
0 224 270 51 67
0 224 270 51 57
bursaosmangazi@egm.gov.tr

Adı ve Soyadı
Görev Unvanı
Adresi
Telefon Numarası
Faks Numarası
Email Adresi 

Zafer ORHAN
Kaymakam
Osmangazi Kaymakamlığı
Yahşibey Mah.
Altıparmak Cad.
No:63 K:2
16010 Osmangazi BURSA
0 224 224 00 79
0 224 220 05 92
 osmangazi@icisleri.gov.tr