Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Yenişehir

:

Hizmet_Standartları

YENİŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARIMIZ
  
S.NO
 
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLAMA
SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı
1-Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe
2-Nüfus Cüzdanı
3-4 adet vesikalık fotoğraf
4-Parmak izi formu
5-Görev Belgesi
6-Vergi Dairesi Müdürlüğünden vadesi geçmiş vergi borcu bulunup bulunmadığını gösterir yazı.
 7-Ruhsat yenileniyor ise eski ruhsat ve silah getirilecek
8-Kaydı varsa Mahkeme Kararı
1 İş Günü
2
Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı
1-Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe
2-Nüfus Cüzdanı
3-4 adet vesikalık fotoğraf
4-Parmak izi formu
5-Emeklilik Onayı
6-Vergi Dairesi Müdürlüğünden vadesi geçmiş vergi borcu bulunup bulunmadığını gösterir yazı.   
7-Ruhsat yenileniyor ise eski ruhsat ve silah getirilecek
8-Kaydı varsa Mahkeme Kararı
1 İş Günü
3
Silah Bulundurma Ruhsatı
1-Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe
2-Nüfus Cüzdanı
3-4 adet vesikalık fotoğraf
4-Parmak izi formu
5-Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Heyet Raporu)
6-Silah Bulundurma Harç Makbuzu ( Vergi Dairesine yatırılacak)
7-Vergi Dairesi Müdürlüğünden vadesi geçmiş vergi borcu bulunup bulunmadığını gösterir yazı.  
8-Ruhsat yenileniyor ise eski ruhsat ve silah getirilecek
9-Kaydı varsa Mahkeme Kararı
1 İş Günü
4
Mermi Satınalma
Belgesi
1-Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe (Havale işlemi Emniyet Müdürlüğünden yapılacak.) 
2- Ruhsat Fotokopisi
3- Kimlik Fotokopisi
1 İş Günü
5
Yivsiz Tüfek Ruhsatı
1-Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe
2-Nüfus Cüzdanı
3-4 adet vesikalık fotoğraf
4-Parmak izi formu
5-Sağlık Raporu
6-Yivsiz Tüfek Ruhsat Harç Makbuzu ( Vergi Dairesine yatırılacak)
7-Vergi Dairesi Müdürlüğünden vadesi geçmiş vergi borcu bulunup bulunmadığını gösterir yazı.  
8-Ruhsat yenileniyor ise eski ruhsat ve tüfek getirilecek
9-Kaydı varsa Mahkeme Kararı
1 İş Günü
6
Yivsiz Tüfek Satınalma Belgesi
1--Kaymakamlık Makamına hitaben dilekçe
2- 2 adet vesikalık fotoğraf
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1 İş Günü
7
 
 
 
E-Pasaport Müracaatı
 
 
 
1- Pasaport almak isteyen şahsın bizzat kendisi müracaat edecektir.
2- T.C Numarası yazılı Nüfus cüzdanı aslı
3- 2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş biometrik 4x6 cm. ölçülerinde boyutlandırılmış fotoğraf   
4-Pasaport ve harç makbuzu bedeli (Ziraat Bankasına yatırılmış)
5- Reşit olmayan çocuklar ve Mahcurlar (Kısıtlılar)  için noterce düzenlenmiş yada Pasaport Büro Amirliği görevlilerince düzenlenmiş muafakatname (Kısıtlılar için ,kısıtlı olduğunu gösterir Mahkeme kararı)
30 Dakika
8
Bilgi Edinme Dilekçeleri
 
1-Bilgi talebi içeren tüm dilekçeler(giriş-çıkış,pasaport dökümü  şahsın bizzat kendisi tarafından nüfus cüzdanının aslı ile beraber kabul edilir.
  Bu bilgiler şahsın kendisine yada kanuni vekiline verilir, Üçüncü  şahıslara verilemez.
1 İş Günü
9
Parmak İzi Alımı         
Büro Amirliğimizce e-pasaport müracaatlarında (PVSK Madde 5/b ) parmak izi alınmaktadır.
15 Dakika
10
Araç Yeni Kayıt
1)Fatura(Aslı)
2)Teknik Belge(Aslı)
3)Yetki Belgesi
4)EK-1 Formu
5)ÖTV ve Vergi Dairesi Alındı Makbuzları(Aslı)
6)Araç Tescil Dosyası
7)Trafik ve Tescil Belge Ücreti.
8) Trafik Sigortasının yapılması
30 Dakika
11
Araç Yeni Kayıt İşlemleri
(Bayiler Tarafından Yapılan Tescil İşlemi)
 
1) Araç tesciline ilişkin Ek-46 Geçici belge ile araç tescil ve trafik belgesini alabilirler.
 
10 Dakika
12
Araç Nakil/Devir
1)Noter Satış Senedi ve EK-44 Geçici Belge
2)EK-1 Formu
3)Eski Tescil Plakaları
4)Eski Tescil ve Trafik Belgeleri
5)Araç Tescil dosyası
6) Trafik Sigortasının yapılması
 
25 Dakika
13
Araç Devir
1)Noter Satış Senedi- EK-44 Geçici Belge
2)Trafik Sigortası
15 Dakika
14
Aracı Trafikten Çekme
1)Dilekçe
2)EK-1 Formu
3)Eski Tescil Plakaları
4)Eski Tescil ve Trafik Belgeleri
5) Vergi Dairesine aracın borcunun bulunmaması
25 Dakika
15
Aracı Hurdaya Ayırma
1)Dilekçe
2)Vergi Dairesine aracın borcunun bulunmaması
3)EK-1 Formu
4)Araca ait tescil plakaları
5)Tescil ve trafik belgesi.
6) 5838 sayılı Kanun ile ilgili formlar
30 Dakika
16
Aracı Trafiğe Çıkarma
1)Dilekçe
2)EK-1 Formu
3)Araç tescil dosyası
4)Trafik tescil ve trafik belgesi.
5) Aracın  Muaynesinin Yapılmış olması
6) Trafik Sigortası
25 Dakika
17
Araç Belgesi Yenileme
1)Dilekçe
2)Araç Tespit Raporu
3) Eski Tescil ve Trafik belgesi
4)Trafik Sigortası
15 Dakika
18
Araç Hak Mahrumiyeti Ekleme/Kaldırma
İşleme esas ilgili makamın onaylı yazısı.
10 Dakika
19
Araç Sefer Görev Emri Tebliği
İlgili Sivil Savunma Müdürlüğünden gönderilen tebliğ tebellüğ belgeleri
10 Dakika
20
İlk Defa Sürücü Belgesi Alınması
1-  Sertifika
2-  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
3- Öğrenim belgesinin sürücü kursu onaylı fotokopisi
4-  3 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
5-  Kan grubu belgesi
6-  Şoförler Cemiyetinden Sürücü Belgesi Dosyası
7-  Ek-2 müracaat formunun onaylı fotokopisi.
8-  Sınıfına göre alınmış Sürücü Olur Sağlık Raporu
9-  Sürücü Belgesi sınıfına göre ödenmiş harç makbuzu
10- Sürücü Belge kart ücreti+hizmet bedeli
30 Dakika
 
21
Sürücü Belgesi Fark İşlemlerinde İstenen Belgeler
1- İlk defa Sürücü Belgesi alacaklardan istenen belgeler
2- Eski sürücü belgesi.
30 Dakika, Sürücü Belgesini Dış İl ve İlçe Trafik kuruluşlarından alanlar E-Mail cevabına göre 1 gün
22
Sürücü Belgesi Yıpranma, Kimlik Bilgi Değişikliği
1- Dilekçe
2- Eski Sürücü Belgesi ve 1 adet fotokopisi
3- Nüfus cüzdanı ve 1 adet fotokopisi
4- Kan grubu belgesi
5- 3 adet fotoğraf, (son 6 ay içinde çekilmiş)
6- Sürücü Belge kart ücreti+hizmet bedeli
NOT: İsim ve soyisim değişikliğinde mahkeme kararı
30 Dakika, Sürücü Belgesini Dış İl ve İlçe Trafik kuruluşlarından alanlar E-Mail cevabına göre 1 gün
23
Sürücü Belgesi Zayi ve Çalıntı İşlemlerinde İstenen Belgeler
 
1- Dilekçe
2- Nüfus cüzdanı ve 1 adet fotokopisi
3- Kan grubu belgesi
4- 3 adet fotoğraf, (son 6 ay içinde çekilmiş) 
5- Sürücü Belge kart ücreti+hizmet bedeli
           
30 Dakika, Sürücü Belgesini Dış İl ve İlçe Trafik kuruluşlarından alanlar E-Mail cevabına göre
1 gün
 
24
Yabancı Sürücü Belgesi Tebdil İşlemlerinde İstenen Belgeler
1- Yabancı Sürücü Belgesinin aslı ve fotokopisi
2- Noter veya Konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi,
3- Sınıfına göre Sürücü Olur Sağlık Raporu
4- Sürücü Belgesi sınıfına göre ödenmiş harç makbuzu
5- 3 adet fotoğraf(son 6 ay içinde çekilmiş),
6- Kan gurubu belgesi,
7- Türk vatandaşı ise Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi ,yabancı ise İkamet Teskeresi ve fotokopisi
8- Sürücü Belge kart ücreti+hizmet bedeli
NOT: Yukarıda istenen belgeler dışında, bazı ülkelerde özel hükümler gereği farklı belgeler de istenmektedir.
Sürücü Belgesinin verildiği Ülke Temsilciliğiyle yapılan yazışma sonuçlanıncaya kadar geçen süre.
          
           Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
Birinci Müracaat Yeri : Yenişehir  İlçe Emniyet Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri : Yenişehir Kaymakamlığı
İsim     : Bülent ALBAYRAK
İsim :Suat SEYİTOĞLU
Ünvanı : İlçe Emniyet Müdür V.
Ünvanı : Kaymakam
Adres   : Tabakhane Mh. İnegöl Cd No:93                   
Yenişehir           BURSA
Adres : Yenişehir Kaymakamlığı
Tel       : 0224 773  00 47
Tel : 0224  773 00 12
Faks     : 0224 773 00 46
Faks : 0224 773 09 30
 
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • PEKAY
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu